ظرفیت پذیرش: 6 تیم

حوزه: استارتاپ‌های فعال در زمینه آموزش

زمان ثبت‌نام: 1 تا 7 اسفند

خدمات ارائه شده: خدمات 9 گانه شتابدهی (موجود در صفحه شتابدهی)

جهت شرکت در این دوره فرم گام اول در صفحه اصلی و یا صفحه شتابدهی را تکمیل نمایید