استارت‌آپ بازی مازی

استفاده از ایده بازی برای آموزش در بسیاری از دوره‌های آموزشی قابل اجراست و در سنین مختلف می‌توان از این قابلیت استفاده کرد. هرچه سن فراگیر کمتر می‌شود آموزش می‌بایست بیشتر با بازی آمیخته شود. استارتاپ «بازی مازی» گروه مخاطب نوزادان و خردسالان را هدف قرار داده است و با توجه به تجربه و دانش تیم خود در حوزه روانشناسی کودک، سعی در تولید مجموعه‌های آموزشی برای استفاده والدین برای آموزش فرزندان خردسال و نوزاد خود نموده است.

اعضا

عابد عابدی

عابد عابدی

مدیر استارتاپ
عابد عابدی

عابد عابدی

مدیر استارتاپ
عابد عابدی

عابد عابدی

مدیر استارتاپ
عابد عابدی

عابد عابدی

مدیر استارتاپ
عابد عابدی

عابد عابدی

مدیر استارتاپ