مشاوره هوشمند

ارائه مشاوره در زمینه های هدایت تحصیلی(پیش دبستانی، دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم)، برنامه ریزی درسی، معرفی مدارس، انتخاب رشته و ارائه اطلاعات و مشاوره ورود به دانشگاه (پیام نور، آزاد و سراسری) در مقاطع مختلف (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

اعضا

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

عنوان فرد
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

عنوان فرد
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

عنوان فرد
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

عنوان فرد
نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

عنوان فرد