فرم ثبت ایده

خانه فرم ثبت ایده
از ایده‌پردازی تا کارآفرینی

جهت ارزیابی ایده و یا محصول خود فرم زیر را تکمیل نمایید.

طرح‌ها و ایده‌هایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که در حوزه آموزش و یادگیری به ارائه راهکارهای نوآورانه پرداخته باشند.

tick

طرح‌ها و ایده‌هایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که در حوزه آموزش و یادگیری به ارائه راهکارهای نوآورانه پرداخته باشند.

tick

داشتن محصول اولیه یا مدل کسب و کاری برای پذیرش در شتابدهنده الزامی نیست.

tick

طرح هایی مورد استقبال قرار می‌گیرند که تیم آنها حداقل از دو نفر تشکیل شده باشد.

vec01
عنوان طرح باید بیانگر کاربرد و زمینه‌ی ایده مورد نظر باشد. به طوری که با مشاهده‌ی این عنوان تا حدودی به ماهیت و کاربرد آن پی برد.